Rengøring

Der er indgået aftale om rengøring i Mosegårdsparken med rengøringsfirmaet Anders Andersen’s Rengøring.

Aftalen omfatter rengøring af vores opgange, vaskeriet, Stolpehøj 61, 1. sal (selskabslokale m.m.), ejendomskontoret samt håndværkernes opholdsstue i nr. 58, kld. Aftalen omfatter opgaver, der udføres ugentligt og månedligt. Aftalen kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.

Der skal benyttes microfibersystem i forbindelse med rengøring af gulve og trapper.

For opgangene og vaskeriet er det aftalt:

 Opgange: Stolpehøj 22-118 (48 stk.)

 Ugentlig:

 • Trapper og repo'er fejes/tørmoppes/støvsuges inden grundig gulv vask.
 • Alle måtter ved lejligheder rystes inden fejning/ tørmopning/støvsugning. Dørmåtten stilles enten op ad væggen eller døren. Bløde måtter anbringes så praktisk som muligt.

Månedlig:

 • Trappevanger
 • Vægge og lofter (spindelvæv fjernes, pletter afrenses)
 • Målerskabe rengøres udvendigt
 • Vinduesplader, bundkarme og bundrammer
 • Håndlister aftørres
 • Udhængsskabe, postkasser og skilte afstøves/afvaskes.

Vaskeri:

Ugentlig:

 • Gulve: fejes/tørmoppes/støvsuges inden grundig gulvvask, desuden rengøres forkant og sokkel under maskiner.
 • Udhængsskabe, postkasse og skilte.
 • Vægge, vogne, borde og stole.
 • Maskiner rengøres udvendigt, samt bælg og 4 sæbeskuffer. Der støves af og støvsuges bag fritstående maskiner.
 • Tørretumblere: Der støvsuges fnugfilter og bag dækplade ved fnugfilter.
 • Affaldsbeholdere tømmes i nærmest dagrenovationscontainer.

Månedlig:

 • Vægge og lofter (spindelvæv fjernes, pletter afrenses)
 • Skabe, dør og karme
 • Vinduesplader, bundkarme og bundrammer

Toilet på vaskeri:

Ugentlig:

 • Gulve: fejes/tørmoppes/støvsuges inden grundig gulvvask.
 • Vægfliser, sanitet, spejl, sæbe- og papirdispenser El-tavle og dør.
 • Tømning af affaldsposer.

Månedlig:

 • Overvægge og lofter.

Vinduespudsning:

Månedlig:

 • Vinduespartier i opgange i stueplan og i vaskeri mod gade.

Kvartalsvis:

 • Vinduer i opgange og i vaskeri vinduer i gavl og mod plæne

Hvis du har spørgsmål til eller er utilfreds med rengøringen bedes du henvende dig direkte til ejendomskontoret.

Driften/Afdelingsbestyrelsen

 

nach oben