Helhedsplan

Mosegårdsparken blev opført i tre etaper i perioden 1944 – 1956, og bygningernes alder viser sig nu tydeligere og tydeligere. I mange boliger er meget, f.eks. køkken og bad, identisk med det fra opførelsestidspunktet og mange af de tekniske installationer er forældede og nedslidte og vand og afløbsinstallationer er slidte og utætte. Der er generelt et markant behov for renovering og vedligeholdelse. 

En gruppe specialister, arkitekter, ingeniører, repræsentanter fra KAB samt beboere fra afdelingen (følgegruppe) har gennem en længere periode arbejdet med et forslag til en gennemgang og renovering af bygninger og lejemål - Helhedsplan - der skal give os en bedre og mere tidssvarende boligafdeling.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALG AF RÅDGIVER

Følgegruppen afholdt et møde nr. 34 den 15. juni 2022 hvor man fik forelagt KAB´s vurdering af de 3 tilbud som de har indhentet og hvor de forskellige kriterier blev gennemgået herunder pris, kvalitet og tildelingskriterier dvs. erfaring fra lignende projekter.

Efter gennemgang af det vedlagte materiale, besluttede følgegruppen at pege på Wissenbergs team da de har en væsentligt lavere pris end de øvrige teams, ville der skulle en markant ringere besvarelse på kvalitetskriteriet til, at Wissenberg ikke skulle få tildelt opgaven.

Det er ikke tilfældet.

KAB’s juridiske afdeling har vurderet, at der ikke er habilitetsproblemer ved at tildele opgaven til team Wissenberg, der har RUM som underrådgiver, og som Friborg og Lassen, (vores tidligere rådgiver) nu er en del af.

Ved en lav pris er der også̊ lidt økonomisk råderum indenfor budgettet.
Det er væsentligt at få et projektmateriale af en høj kvalitet og god rådgivning.

Med hensyn til kvalitetsparameteren blev der givet en overordnet introduktion til de 4 tilbuds karakteristika som var beskrevet i den udsendte evaluering.

Følgegruppen valgte herefter Wissenberg som vores fremtidige rådgivere, i forbindelse med Helhedsplanen for Mosegårdsparken.

Undermenu

nach oben