Andre mødereferater

Referater fra møder i repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen samt anden relevant information kan du, som beboer, finde på www.kab-bolig.dk under "mit KAB".

nach oben