Affald

For at kunne leve op til FN´s verdensmål og GE`s målsætning samt Gentofte kommunes ønske om, at være en grøn kommune, har vi har fået nyt affaldssystem der består af 3 molokker, som det kan ses på billedet. 

Affaldsø med 3 molokker

De er placeret følgende steder:

Ved blok 3 ud for nr. 44
Ved blok 3 ud for nr. 40
Ved blok 1 ud for nr. 64-66
Ved blok 6 ud for nr. 110
Ved blok 5 ud for nr. 100

Inden man lægger affaldet i en af beholderne, skal man have sorteret det i følgende fraktioner:

 • Restaffald – dvs. al det som ikke kan genbruges, men som skal brændes
 • Madaffald – der er udleveret plastbeholdere og man kan få nye plastikposer i
  storskraldsrummet –i vaskeriet – på ejendomskontoret.
 • Glas – flasker o.a. glas
 • Papir – f.eks. aviser o.a., papirholdigt materiale men ikke Pap f.eks. pitzabakker eller mælkekartonger
 • Metal
 • Plast
  Dette kræver ekstra sortering og hvis vi ikke gør det, vil det medføre en ekstra omkostning for os alle og dermed få indflydelse på huslejen.

Storskrald

Mosegårdsparken har etableret en storskraldsordning, hvor du kan sortere og aflevere dit affald, der ikke kan placeres i molokkerne.
Fordelen ved storskraldsordningen er, at den er billigere for beboerne og giver en god og miljøvenlig affaldshåndtering i henhold til gældende lovgivning.
Din nøgle til opgangsdøren passer også til storskraldshuset. I storskraldshuset, der er placeret ved materielgården mellem blok 3 og blok 4 mod Sognevej, sorteres affaldet på følgende måde:
Følg skiltningen på de ophængte piktogrammer, så dit affald bliver placeret korrekt.
Der sorteres ud fra følgende fragmenter:

 • Springmadrasser, fjedremøbler - andet stort brændbart affald i rummet til venstre for indgangen.
 • Jern/metal der ikke kan være i molokkerne
 • Småt brændbart
 • Stort brændbart
 • Elektronik
 • Kemikalier/maling
 • Sparepærer og lysstofrør
 • Batterier
 • Pap

Det er vigtigt, at du afleverer alt pap i storskraldsrummet. Kasser og emballage skal "slås" sammen, så det fylder mindst muligt. Det er værd at bemærke, at afdelingen faktisk har en indtægt på det tiloversblevne pap.

Haveaffald/Grengård

Uden for storskraldshuset findes grønne containere til haveaffald. Plastsække må ikkehenkastes i containerne. Større grene og haveaffald kan også afleveres i grengården (indhegning) ved indgangen til materielgården.

Følg venligst skiltningen.
Børn under 15 må ikke benytte storskraldrummet, uden de er ifølge med en voksen

Tøj

Du kan aflevere det tøj, du ikke længere har brug for, i den store blå affaldscontainer, der er opstillet uden for storskraldshuset. Tøj til genbrug skal afleveres i gennemsigtige plastsække.

 

 

 

nach oben