Rejsegilde

Gentofte Ejendomsselskab fejrede rejsegilde for 50 almene, energioptimerede familieboliger i forskellige størrelser.

Læs artiklen her

Læs også talen der blev holdt ved rejsegildet.

Kære alle

Vi var til grundstensnedlæggelse den 18. juni 2021 og her i dag den 5. oktober 2021 kan vi fejre rejsegilde.

Jeg tror alle omkring Mosegårdsparken, Bank Mikkelsens vej og Sognevej følger byggeriet med interesse og det er faktisk spændende at se, nu hvor byggeriet tager form, man får et indtryk af hvordan byggeriet kommer til at fremstå i landskabet.

I forbindelse med planlægningen af byggeriet, ville vi arbejde for, at Gentofte Ejendomsselskab kom til at yde et bidrag til FN´s verdensmål omkring udledning af CO2 og vi fik et varmesystem der var fremtidsrettet, derfor kan man i dag opleve, at der er solceller på tagene og vi benytter varmepumper i forbindelse med opvarmningen af boligerne.

Vi har fåret stor hjælp i planlægningen fra KAB og Dominia A/S til at få indrette boligerne med varmepumper og solceller for at leve op til vores ønsker om at reducere vores udledning af CO2 og som endvidere fremgår af vores målsætning for Gentofte Ejendomsselskab, men hvor vi også skal tage udgangspunkt i de tekniske som økonomiske løsninger der forefindes i dag, uden det på længere sigt belaster huslejen unødigt.

Vandkunsten har hjulpet med, at de tekniske løsninger indgår i en arkitektur og ved indretningen af boligerne som har været et puslespil, men som Vandkunsten har løst til vores store tilfredshed.

Vi må dog ikke glemme BM-byggeindustri som har være med i udviklingen af modulbyggeriet som vi i dag ser her pladsen og de håndværkere, både her på byggepladsen, men også i de haller som BM-byggeindustri har opført i Hobro for at kunne lever modulerne i den takt det er planlagt og som hver dag sørger for, at byggeriet følger tidsplanen, uanset vejret og vi må erkende, at denne form for modulbyggeri, helt sikker er noget som de almene boligorganisationer kan benytte, for at huslejerne fortsat er til at betale for f.eks. håndværkeren, sygeplejersken, de ufaglærte eller tillærte samt de socialt udsatte personer/familier som vi som et alment boligselskab har en forpligtigelse til at hjælpe iht. almenboligloven.

Vi kan så håbe på, at Gentofte Kommune inddrager boligselskaberne, når vi skal tale om deres anvisningsret og måden den administreres på.

Gentofte Ejendomsselskab vil altid stille vores erfaring til rådighed, for at vi får så blandet en beboersammensætning som muligt.

Vi har i denne byggesag, haft et godt samarbejde med Gentofte Kommune, som er fuldstændig klar over, i dette byggeri, når Gentofte Kommune anviser beboere til Mosevang, at indtænker, at bebyggelsen ligger i et institutionsområde og det stiller nogle krav til de fremtidige lejere som anvises af Gentofte Kommune.

Afslutningsvis vil jeg sige, at Jeg er overbevist om, at Gentofte Ejendomsselskab har vist, at man godt kan bygge gode almene boliger, der har en spændende arkitektur og som helt sikkert vil kunne indplaceres på en hvilken som helt byggegrund i Gentofte kommune, hvor det er muligt at bygge alment og det må vi ikke glemme, som jeg tidligere har sagt, lever op til FN´s verdensmål om en reduktion af CO2 og fremtidens bæredygtige samfund, som efter vores opfattelse, de private bygherrer har svært ved at leve op til.

 

Tak for at I mødte frem og hav en fortsat god dag

 

Ole Lund Petersen

Formand for Gentofte Ejendomsselskab

 

nach oben