Organisation

Mosevang er en afdeling under Gentofte Ejendomsselskab. Gentofte Ejendomsselskab er organiseret med et repræsentantskab, en organisationsbestyrelsvang varetages af administrationsselskabet KAB i samarbejde med ejendomskontoret.

Se organisationsdiagram her

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet, der er den øverste myndighed, består af 7 medlemmer af organisationens bestyrelse og 8 repræsentanter for afdelingen, i alt 15 medlemmer, hvoraf 13 på afdelingsmødet er valgt blandt beboerne, 1 er udpeget af kommunen og 1 medlem med særlig boligsocial indsigt er udpeget af repræsentantskabet

På det ordinære repræsentantskabsmøde besluttes det om repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen vælger formand eller næstformand.

Formanden for repræsentantskabet er også formand for organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabets medlemmer

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 er beboere, 1 er udpeget af kommunen og 1 med særlig boligsocial indsigt er udpeget af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen har det daglige juridiske og økonomiske ansvar for selskabet i samarbejde med administrationsselskabet og ejendomskontoret.

Ved en forretningsorden træffer organisationsbestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Organisationsbestyrelsens medlemmer

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt beboerne på det årlige ordinære afdelingsmøde for en to-årig periode. Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet.

Kasserer vælges blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer på det første møde i bestyrelsen efter det ordinære afdelingsmøde.

Hovedopgaverne er at sørge for en ordentlig drift af afdelingen på baggrund af de beslutninger, der er truffet på afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsens medlemmer

Administrationsselskab

Repræsentantskab beslutter om organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation

Organisationsbestyrelse indgår aftale med et administrationsselskab om varetagelse af den daglige administration og drift/vedligehold af selskabet og dermed også Mosevang. For Mosevang har der siden selskabets oprettelse været indgået en sådan aftale med KAB.

Administrationsselskab, KAB

Ejendomskontor

Ejendomskontoret varetager med reference til driftschefen i administrationsselskabet den praktiske daglige administration og drift/vedligehold af Mosevang. Ejendomskontoret er i dag bemandet med en driftsleder, en driftslederassistent samt to ejendomsfunktionærer.

Der henvises i øvrigt til Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter vedtaget på boligorganisations repræsentantskabsmøde den 16. marts 2010.

Mosegårdsparkens ejendomskontor

Mødereferater

Referater fra møder i afdelingsbestyrelsen findes på denne hjemmeside under information > afdelingsbestyrelsesmøder.

Referater fra møder i repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen finder du på http://www.kab-bolig.dk under "Mit KAB".

nach oben