Mosegårdsparkens afdelingsbestyrelse pr. 20. januar 2020

Formand:

Hanne Groth Jørgensen

Medlem af afdelings- og organisationsbestyrelsen, repræsentantskabet samt byggeudvalget for Bank Mikkelsens Vej.

Kasserer:

Morten Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Dalhoff

Medlem af afdelings- og organisationsbestyrelsen, repræsentantskabet, følgegruppe for helhedsplan, byggeudvalget for Bank Mikkelsens Vej

Hanne Merete Olsen

Milena Rudez

Suppleant(er):

Annie Kreibke

EJENDOMSKONTOR

Mosegårdsparkens ejendomskontor varetager den daglige vedligeholdelse og drift af Mosegårdsparken i samarbejde med KAB.

Afdeling:         34 - 1

Adresse           Stolpehøj 94, 2820 Gentofte

Telefon:           39 65 47 86

E-mail:            3401-7@kab-bolig.dk

Personlig         Mandag – fredag kl. 08.30 – 09.00

Henvendelse: Tirsdag tillige kl. 17.00 – 18.00

Telefontid:       Mandg – fredag kl. 09.00 – 09.30

                        Tirsdag tillige kl. 17.00 – 18.00

Bemanding:    Per Buch-Larsen, driftsleder

                        Gert Back, driftslederassistent

                        Karina Kosac, ejendomsfunktionær

                        Ole Jensen, ejendomsfunktionær

Telefonnumre ved akut behov, vagtordning, skader

Ved akut behov uden for ejendomskontoret arbejdstid, f.eks. vand-, el-skader mv., kan du/I benytte disse telefonnumre.

Politi:             114 eller 118

Brand:           112

Elektriker:      60 60 60 44 (Krebs-Arnbo, Kristian)

VVS, Gas:     30 22 24 29 (Warburg VVS)

Kloak:            40 14 88 56 (Værløse Kloakservice)

Låsesmed:    70 23 42 36 (GS låseservice)

Tømrer:         20 77 60 27 (Gørløse Træ og Gulve)

Affugtning:    43 42 52 02 (Dansk Skadedyrsservice)

Har du rekvireret håndværkere, skal ejendomskontoret informeres førstkommende hverdag.

nach oben