Budget/regnskab

Mosegårdsparkens regnskab for regnskabsåret 2013-14 blev fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde d. 26. maj 2015. Her blev budgettet for det kommende regnskabsår 2016 fremlagt, drøftet og godkendt.

Det blev på afdelingsmødet besluttet at foretage en ændring af regnskabsåret, så det fremover følger kalenderåret og ikke som hidtil perioden 1/10 - 30/9. Derfor vil det ikke længere være muligt at foretage direkte sammenligninger årene i mellem. Du kan se de seneste to perioders budgetter herunder:

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2014 -15

Regnskaber for Mosegårdsparken fra de fire seneste regnskabsår kan ses ved at klikke på et af linkene herunder:

Regnskab 2019 (revideret men ikke godkendt af organisationsbestyrelsen)

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskabsåret 2013 -14

Regnskabsåret 2012 -13

Regnskabsåret 2011 -12

Regnskabsåret 2010 -11

nach oben