Affald

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald skal afleveres i de rød- og grønmalede affaldsøer, der er opstillet rundt om i bebyggelsen. Se placeringen af affaldsøerne på plantegningen her. Husholdningsaffald må under ingen omstændigheder henkastes i storskraldsrummet. Dette kræver ekstra sortering og en omkostning for os alle og dermed huslejen.

Papir/glas/batterier/plast/mindre metal

For enden af blok 2 (ved nr. 58) op mod blok 3 er der opstillet mindre containere (kuber), hvor du kan aflevere glas, flasker, papir (ikke pap), batterier, plast og metal.

Pap

Det er vigtigt, at du afleverer al pap i storskraldsrummet. Kasser og emballage skal "slås" sammen, så det fylder mindst muligt. Det er værd at bemærke, at afdelingen faktisk har en indtægt på det tiloversblevne pap.

Storskrald

Mosegårdsparkens har etableret en storskraldsordning, hvor du kan sortere og aflevere dit skrald. Fordelen ved storskralds-ordningen er, at den er billigere for beboerne og giver en god og miljøvenlig affaldshåndtering i henhold til gældende lovgivning. Følg skiltningen på de ophængte pictogrammer og skilte, så dit skrald bliver placeret korrekt.

Din nøgle til opgangsdøren passer også til storskraldshuset. I storkraldshuset, der er placeret ved materielgården mellem blok 3 og blok 4 mod Sognevej, sorteres affaldet på følgende måde:

  • Hård plast
  • Springmadrasser og fjedremøbler
  • Jern/metal
  • Småt brændbart
  • Stort brændbart
  • Elektronik
  • Pap
  • Kemikalier/maling
  • Sparepærer og lysstofrør
  • Batterier

Følg venligst skiltningen.

Børn under 15 må ikke benytte storskraldrummet, uden de er ifølge med en voksen

Når du flytter fra Mosegårdsparken, skal du selv køre dit storskrald til kommunens affaldsanlæg.

Haveaffald/Grengård

Uden for storskraldshuset findes grønne containere til haveaffald. Plastsække må ikke henkastes i containerne. Større grene og haveaffald kan også afleveres i grengården (indhegning) ved indgangen til materielgården.

Tøj

Du kan aflevere det tøj, du ikke længere har brug for, i den store blå affandscontainer, der er opstillet uden for storskraldshuset. Tøj til genbrug skal afleveres i gennemsigtige plastsække.

Indsamling af plast, metal, glas, papir og batterier

For at kunne genbruge vores affald mere miljømæssigt rigtigt indgår Mosegårdsparken et samarbejde med Gentofte kommune med indsamling af plast og metal osv.. Kuber er opsat for enden af blok 2 (ved nr 58) op mod blok 3, hvor du kan aflevere dette til genbrug.

nach oben