Installationsretten

Reglerne for installationsretten er beskrevet i Lov om leje af almene boliger. Her gives lejer ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen, herunder ret til at opsætte antenne for at modtage radio- og tv-programmer samt installation af hårde hvidevarer.

 

Det er dig som lejer, der har pligt til at vedligeholde installationen.

 

Du må installere komfur, køleskab, fryser, kølefryseskab og recirkulerende emhætte med kulfilter, opvaskemaskine, vaskemaskine og kondens tørretumbler uden ansøgning under forudsætning af, at stærkstrømsbekendtgørelsen bestemmelser overholdes. Er du i tvivl kontakt da en autoriseret el-installatør.

 

Ønsker du at udføre arbejde, der hører under installationsretten, skal du give ejendomskontoret besked, inden du foretager installationen.

 

Boligorganisationen skal indenfor 14 dage fremsende en tilladelse/afslag med betingelse/begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om depositum til reetablering samt forevisning af gyldig forsikringspolice for installationen.

 

Har du opsat en installation uden godkendelse, og kan ejendomskontoret ikke give dig tilladelse til at installere det ønskede, så skal du omgående fjerne installationen og udbedre eventuelle skader for egen regning.

 

Er du i tvivl om noget, så kontakt ejendomskontoret.

nach oben