Afdelingsbestyrelsesmøder

Møder i afdelingsbestyrelsen afholdes så vidt muligt den anden tirsdag i hver måned – juli måned undtaget. Referat fra hvert møde offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse på denne hjemmeside og på opslagstavlen i vaskeriet.