Helhedsplan

Om helhedsplanen

Mosegårdsparken blev opført i tre etaper i perioden 1944 – 1956, og bygningernes alder viser sig nu tydeligere og tydeligere. I mange boliger er meget, f.eks. køkken og bad, identisk med det fra opførelsestidspunktet og mange af de tekniske installationer er forældede og nedslidte og vand og afløbsinstallationer er slidte og utætte. Der er generelt et markant behov for renovering og vedligeholdelse. 

En gruppe specialister, arkitekter, ingeniører, repræsentanter fra KAB samt beboere fra afdelingen (følgegruppe) har gennem en længere periode arbejdet med et forslag til en gennemgang og renovering af bygninger og lejemål - Helhedsplan - der skal give os en bedre og mere tidssvarende boligafdeling.

August 2023 - Dispositionsforslag2

Dette dispositionsforslag omhandler den videre udvikling af helhedsplanen og fremtidssikringen af boligafdelingen Mosegårdsparken ved Gentofte Ejendomsselskab.

Mosegårdsparken - september 2023 Dispositionsforslag 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 2023 - Økonomiark

29.03.2023 Dispositions Forslag LBF-budgetark Helhedsplan Mosegårdsparken

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
September 2022 - Oversigt over tiltag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2022 - Valg af rådgiver

Følgegruppen afholdt et møde nr. 34 den 15. juni 2022 hvor man fik forelagt KAB´s vurdering af de 3 tilbud som de har indhentet og hvor de forskellige kriterier blev gennemgået herunder pris, kvalitet og tildelingskriterier dvs. erfaring fra lignende projekter.

Efter gennemgang af det vedlagte materiale, besluttede følgegruppen at pege på Wissenbergs team da de har en væsentligt lavere pris end de øvrige teams, ville der skulle en markant ringere besvarelse på kvalitetskriteriet til, at Wissenberg ikke skulle få tildelt opgaven.

Det er ikke tilfældet.

KAB’s juridiske afdeling har vurderet, at der ikke er habilitetsproblemer ved at tildele opgaven til team Wissenberg, der har RUM som underrådgiver, og som Friborg og Lassen, (vores tidligere rådgiver) nu er en del af.

Ved en lav pris er der også̊ lidt økonomisk råderum indenfor budgettet.
Det er væsentligt at få et projektmateriale af en høj kvalitet og god rådgivning.

Med hensyn til kvalitetsparameteren blev der givet en overordnet introduktion til de 4 tilbuds karakteristika som var beskrevet i den udsendte evaluering.

Følgegruppen valgte herefter Wissenberg som vores fremtidige rådgivere, i forbindelse med Helhedsplanen for Mosegårdsparken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2021 - Afstemningsmateriale

Orienteringsmateriale - del 1 Helhedsplanen

ORIENTERINGSMATERIALE OM HELHEDSPLANEN FOR MOSEGÅRDSPARKEN -

NOVEMBER 2021

 

Orienteringsmateriale - del 2 Genhusning

Informationsmaterialet fra orienteringsmødet den 23. november 2021 finder du her. Det beskriver i detaljer, konsekvenser, budget, tidsplan osv. for Helhedsplanen.

Orienterings- og informationsmaterialet som beskrevet herover blev forelagt beboerne til afstemning på et ektraordinært afdelingsmøde den 9. december 2021. Referat fra mødet den 9. december 2021 kan du se her!