Udearealer

De 6 blokke i Mosegårdsparken omgives af grønne områder og fælles faciliteter til gavn og glæde for beboerne og deres gæster. Til hver blok hører en græsplæne med tilhørende beplantning (buske, hække, træer). Se evt. plan over Mosegårdsparken.

Legeplads

Fælles legeplads findes ved græsplænen mellem blok 2 og blok 5.

Grillplads

Fælles flisebelagt grillplads med fællesgrill er etableret mellem blok 2 og blok 5. Der er opstillet borde/bænkesæt, to grill samt en stor markise. Brugere skal selv medbringe grillkul samt grillredskaber.

Boldbane

Indhegnet belyst boldbane med mål og kunstbelægning findes mellem blok 4 og blok 6.

Boldbanen kan benyttes i tidsrummet fra kl. 09.00 - 21.00 alle dage.

Petanquebane

Pentanque bane er at finde mellem blok 4 og blok 6. Brugerne skal selv medbringe det nødvendige udstyr.

For fællesarealer som f.eks. grillpladser og legepladsen gælder;

Tørrepladser

Der findes to udendørs tørrepladser - én mellem blok 1, 2 og 3 og én ved blok 6. Tørring af tøj sker på eget ansvar. Tørrepladserne er aflåste. Din nøgle til opgangsdøren passer til tørrepladserne.

Storskraldsrum/materielgård

Storskraldsrum til sortering og aflevering af storskrald findes mellem blok 3 og blok 4 mod Sognevej. Følg venligst sorteringsvejledningen.