Rengøring

Der er indgået aftale om rengøring i Mosegårdsparken med rengøringsfirmaet Anders Andersen’s Rengøring.

Aftalen omfatter rengøring af vores opgange, vaskeriet, Stolpehøj 61, 1. sal (selskabslokale m.m.), ejendomskontoret samt håndværkernes opholdsstue i nr. 58, kld. Aftalen omfatter opgaver, der udføres ugentligt og månedligt. Aftalen kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.

Der skal benyttes microfibersystem i forbindelse med rengøring af gulve og trapper.

For opgangene og vaskeriet er det aftalt:

 Opgange: Stolpehøj 22-118 (48 stk.)

 Ugentlig:

Månedlig:

Vaskeri:

Ugentlig:

Månedlig:

Toilet på vaskeri:

Ugentlig:

Månedlig:

Vinduespudsning:

Månedlig:

Kvartalsvis:

Hvis du har spørgsmål til eller er utilfreds med rengøringen bedes du henvende dig direkte til ejendomskontoret.

Driften/Afdelingsbestyrelsen